ZIAPE - Grupo de Tiempo libre


ZIAPE

  • Es una Asociación educativa-juvenil...
        Gazte hezkuntzako elkarte bat da...
  •  Con más de quince años de experiencia...
        Hamabost urteko esperientziaz…
  • Creado como actividad extra-escolar del Colegio San José.
        San Jose Ikastetxeko kanpoko eskola ekintza bezala antolatuta

   1. DONDE... NOS DIVERTIMOS.
        Non… ondo pasatzen dugun

   2. DONDE ... HACEMOS NUEVAS AMISTADES.
        Non… adiskide berriak egiten ditugun

   3. DONDE ... HACEMOS EXCURSIONES.
        Non… txangoak egiten ditugun

   4. DONDE ... NOS CONOCEMOS MEJOR.
        Non… hobeto elkar ezagutzen dugun

PARA QUIENES / NORENTZAT

  • 5º y 6º de E.P. // LH 5. eta 6.ekoak
  • 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO // DBH 1., 2., 3. eta 4.ekoak
  • Antiguos Alumnos // Ikasle ohiak
  • Gente del entorno de Basauri // Basauriko jendea

Ö     Nos solemos juntar los viernes durante una hora
   Ostiralero ordu bat gutxi gorabe-hera  elkartzen gara
Ö     Juntos buscaremos el mejor día de reunión
   Elkarrekin bilerako egunik egokiena bilatuko dugu

¡Ven...te esperamos!
Zatoz… zure zain gaude!